Val niet in de SMART-kuil!

door:
Robin Hoogervorst
29-05-2020

Bijna elke manager kent de term SMART. Toch blijft het vaak lastig om doelen daadwerkelijk SMART te formuleren. De valkuil: Doelen die SMART zijn vertellen vaak niet het complete verhaal. Door dit toch te proberen worden doelen weer wollig en vaag.

Wat is SMART?

SMART is een manier om je doelen beter te kunnen formuleren. SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

Door je doelen aan deze 5 eisen te laten voldoen, worden je doelen helderder. Hoe helderder je doelen, hoe groter de kans dat je deze doelen ook daadwerkelijk zult bereiken. En doelen daadwerkelijk bereiken: dat is natuurlijk wat elke organisatie graag wil.

PI’s in de A3 methodiek

De A3 methodiek helpt je om, in stappen, je doelen SMART te formuleren. Doelen met de A3 methodiek zijn in de vorm van Prestatie-indicatoren. Deze zogenoemde PI’s, formuleer je in 3 stappen:

 1. Formuleer je missie en visie.
  • De missie en visie zijn de richtingsgevers van jouw organisatie
  • Waar staat jouw organisatie voor? (missie)
  • En wat zijn de doelen op de middellange termijn (visie)
 2. Formuleer Succesbepalende factoren (SBF)
  • Brug tussen visie en concrete doelen
  • Kwalitatieve doelen zoals “Competente en enthousiaste medewerkers”, of “Resultaat- en klantgericht werken”
 3. Voor elke succesbepalende factor: Formuleer 1 of meerdere PI’s
  • Maak je SBF’s meetbaar
  • Stel targets op basis van deze concreet meetbare doelen:
   • “Max. 5% ziekteverzuim” of “Medewerkers geven de werksfeer min. een 8”
   • “Aantal feedbacktickets verwerkt van de klant” of “Aantal vooraf gedefinieerde resultaten dat bereikt is”

Door te starten bij de missie en visie, start je met een erg globale richting. Omdat deze vaak al bestaan in organisaties wordt deze stap dan overgeslagen, terwijl het zoveel meerwaarde heeft om de missie en visie aan te halen en waar nodig te verscherpen.

SBF als kwalitatieve tussenstap

Een SBF kun je op verschillende manieren gebruiken. Ik vind het fijn om de SBF als kwalitatieve tussenstap te gebruiken. Deze tussenstap zorgt ervoor dat je met de organisatie na kan denken over stippen op de horizon, zonder daarbij direct in ‘concrete doelen’ te hoeven duiken.

Deze Succesbepalende factoren zijn vaak redelijk stabiel. Hoewel ze elk jaar zullen veranderen is dit vaak meer een evolutie dan een revolutie. Elk jaar worden ze aangescherpt, aangepast waar nodig en zo steeds beter. Door vanuit de SBF’en doelen en acties te formuleren creëer je eenheid in strategie en resultaat.

Valkuilen voor SMART

De grote valkuil bij het formuleren van je SMART doelen is dat je deze direct perfect probeert te maken. Helaas zijn de doelen die we willen stellen vaak niet direct eenvoudig in 1 zin te vangen. Daardoor ligt de focus dan op vorm in plaats van inhoud. Terwijl juist de inhoud van je richting het meest belangrijk is!

Het grote voordeel van eerst nadenken over Succesbepalende factoren stelt je in staat om na te denken over je doelen, zonder dat je direct focus legt op het meetbaar maken. Stap 1 is: “Wat is je doel?” en Stap 2 is: “Hoe maken we dit specifiek en meetbaar”.

Daarnaast, niet alles is meetbaar. Door de SBF’s relatief vaag (niet specifiek) te houden geef je meer context aan de specifieke doelen. En door deze altijd op je A3 naast de PI’s te plaatsten blijft deze context ook daadwerkelijk behouden. Zo kun je én sturen op concrete doelen, én inzicht houden in globale resultaten.

Vond je deze post interessant? Volg ons dan op LinkedIn.
Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vragen? Of wil je samen even sparren over wat dit voor jou betekent? We gaan graag met je in gesprek zodat we van elkaar kunnen leren.
Stuur ons een berichtje!

Lees andere artikelen